Splošni pogoji poslovanja s Sava club kartico

Izdaja kartic: Izdajatelj kartice SAVA CLUB je družba Hotel Sava Rogaška, d.o.o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina.

Kartico lahko pridobijo fizične osebe nad 15 letom starosti, ki pravilno izpolnijo obrazec za izdajo kartice. Izdaja kartice pravnim osebam ni mogoča. Kartico lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva. Kartico je mogoče brezplačno pridobiti z oddajo pisne vloge na recepciji Grand hotela Sava****sup v Rogaški Slatini ali na spletni strani www.rogaska.si.

Uporaba: Imetnik kartice lahko s predložitvijo kartice uveljavlja ugodnosti in popuste, ki mu pripadajo v določenem obdobju in za določene storitve. Imetnik kartice ob vsakem nakupu v Hotelu Sava Rogaška d.o.o. v vrednosti vsaj enega evra s predložitvijo kartice na blagajni in po uspešno izvedenem plačilu pridobi določeno število točk, ki mu prinašajo ugodnosti (točke se zbirajo pri nakupu storitev iz rednih cenikov gostinskih, wellnessa in namestitvenih storitev). Zbiranje točk in koriščenje ugodnosti sta mogoči samo s predložitvijo kartice. Število pridobljenih točk je odvisno od vrednosti nakupa, in sicer za vsak dopolnjeni evro nakupa imetnik kartice prejme eno točko. Pridobljene točke se vpišejo v kartični sistem, ugodnosti pa se dodelijo ob koncu bonitetnega obdobja. Ugodnosti v obliki elektronskega bona je mogoče uveljaviti ob naslednjem nakupu do preteka bonitetnega obdobja. Ugodnosti, do katerih je imetnik kartice upravičen, so odvisne od števila točk, zbranih na kartici. Posamezne ugodnosti in število točk, potrebnih za njihovo pridobitev, so objavljeni v zloženki Sava Club in na spletni strani www.rogaska.si.

Ob koncu vsakega bonitetnega obdobja imetniki kartice prejmejo stanje točk po določenih kriterijih in elektronski vrednostni bon (boniteta v določeni vrednosti, naložena na kartico), ki ga lahko dobitniki izkoristijo v naslednjem bonitetnem obdobju. Znesek nakupa z bonom mora biti večji od vrednosti bona. Vrednost bona se ne šteje v vsoto nakupov za naslednje obračunsko obdobje. Zbrane točke se prenašajo v naslednje bonitetno obdobje samo pri članih, ki niso zbrali dovolj točk, da bi bili upravičeni do nagrade. Prenos točk je mogoč samo enkrat. V primeru, da član tudi do konca drugega obračunskega obdobja ne zbere dovolj točk, da bi bil upravičen do nagrade v obliki bona, se število zbranih točk izniči. Pri vseh ostalih se število točk vrne na 0 takoj po izdaji darilnega bona. Skupno število zbranih točk se ob vsakem nakupu izpiše na dokazilu o nakupu. Imetnik ima možnost, da svoje stanje točk preveri tudi preko spletne strani www.rogaska.si. Ugodnosti je mogoče uveljavljati pred izvedbo plačila s predložitvijo kartice in na njeni podlagi pridobljenih bonov. Zamenjava ugodnosti na kartici za gotovino ni mogoča. Bonitetna obdobja: od 1. 1. do 30.6. in od 1.7. do 31. 12. Ugodnosti, do katerih je upravičen imetnik kartice, je mogoče uveljavljati izključno v Hotelu Sava Rogaška d.o.o.

Sava Club popust na wellness storitve se priznava samo na individualne storitve po rednem veljavnem ceniku.

Ravnanje v primeru izgube kartice: V primeru izgube ali poškodbe kartice je možna zamenjava ob predložitvi katerega koli uradnega dokumenta s sliko in izpolnjenega obrazca za izdajo nove kartice. Imetnik za izdajo nove kartice plača znesek stroškov za izdajo nove kartice.

Odpoved: Kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Kartico mora odpovedati s priporočeno poštno pošiljko, s pisno odpovedjo pa mora vrniti tudi kartico. Odpoved začne veljati, ko Hotel Sava Rogaška, d.o.o., prejme pisno odpoved in kartico. Hotel Sava Rogaška, d.o.o., lahko kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove z navadno poštno pošiljko. Če kartico odpove Hotel Sava Rogaška, d.o.o., je imetnik kartice upravičen do vseh ugodnosti, ki jih je zbral do datuma pisne odpovedi.

Naslov za prejemanje pošte: Imetnik kartice se zavezuje, da bo Hotel Sava Rogaška, d.o.o., sproti obveščal o morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja: Hotel Sava Rogaška, d.o.o., si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja in ostalih ugodnosti brez posebnega pisnega obveščanja imetnikov. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://www.rogaska.si/sava-club-program-zvestobe/splosni-pogoji-poslovanja-s-sava-club-kartico/.

Varstvo osebnih podatkov: Z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico in s podpisom izjave ali s potrditvijo na spletnem obrazcu, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, in so ali postanejo znani v okviru poslovanja s kartico, s strani upravljavca osebnih podatkov, t.j. družbe Hotel Sava Rogaška, d.o.o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina lahko vzpostavijo, zbirajo, vodijo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo za namen opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem in izvedbe analize poslovanja s kartico ter analize posameznikovih nakupovalnih navad. S tem imetnik kartice tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da se s strani upravljavca osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja lahko uporabljajo vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja s kartico, razen občutljivih osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU in držav nekdanje Sovjetske zveze. Vsak imetnik kartice lahko s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov ali po elektronski pošti na naslov: kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljavec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval. Veljavno pravo: Za presojo pravnih razmerij med Hotel Sava Rogaška, d.o.o. in imetnikom kartice se uporablja slovensko pravo.