Pravno obvestilo

Vse pravice vseh spletnih strani www.rogaska.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.rogaska.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Hotela Sava Rogaška d.o.o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju Hotel Sava Rogaška d.o.o.) ter z njim povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.rogaska.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.rogaska.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.rogaska.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Hotela Sava Rogaška d.o.o.

Pravno obvestilo lahko Hotel Sava Rogaška d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Hotel Sava Rogaška d.o.o. spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.rogaska.si, ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo, kot tudi ne IP naslova obiskovalcev spletnih strani. Za namene statistike si Hotel Sava Rogaška d.o.o pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Hotel Sava Rogaška d.o.o. spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.rogaska.si, ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo, kot tudi ne IP naslova obiskovalcev spletnih strani. Za namene statistike si Hotel Sava Rogaška d.o.o pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani nam boste zaradi korespondence, prejemanja kratkih sporočil ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. Hotel Sava Rogaška d.o.o jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovalo kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev Hotela Sava Rogaška d.o.o.

Darmade d.o.o. je vzdrževalec spletne strani www.rogaska.si in v skladu s pogodbo s Hotelom Sava Rogaška d.o.o. in za Hotel Sava Rogaška d.o.o. opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj spletne strani. Darmade in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za Hotel Sava Rogaška d.o.o. določene aktivnosti v okviru spletne strani, se zavežejo, da obdelujejo osebne podatke samo v okviru pooblastil Hotela Sava Rogaška d.o.o. ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen.

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, Hotel Sava Rogaška d.o.o. uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.rogaska.si so informativne narave. Hotel Sava Rogaška d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Hotel Sava Rogaška d.o.o. ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.rogaska.si zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Hotel Sava Rogaška d.o.o. ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.rogaska.si.

Hotel Sava Rogaška d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.rogaska.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.rogaska.si z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.rogaska.si, ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži Hotel Sava Rogaška d.o.o.. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Hotel Sava Rogaška d.o.o. za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. Hotel Sava Rogaška d.o.o. ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku med obiskovanjem naših spletnih strani.

Avtorske pravice/copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot npr. učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.