Healthness Hotel - Grand Hotel Sava Rogaška

Healthness Hotel

Operacija: Healthness Hotel

Namen izvedbe operacije Healthness Hotel je razviti inovativno sistemsko ureditev področja healthnessa v turizmu, ki bo ponudnikom turističnih in healthness storitev  ter produktov zagotavljala višji nivo znanja in kompetenc za razvoj in izvajanje tovrstnih storitev, hkrati pa bo zagotavljala sistematičnost, transparentnost in zanesljivost pri njihovem razvoju in implementaciji. Za posameznike bodo cilji operacije odprli možnosti za pridobitev novega spektra znanj na hitro rastočem področju healthnessa, gostom/turistom pa se bodi zagotovili pogoji za nova visoko kakovostna doživetja z visoko dodano vrednostjo, ki bodo poskrbela za njihovo zdravje in dobro počutje ter splošno zadovoljstvo gostov.

Konzorcijsko partnerstvo za izvedbo operacije tvori Sava turizem d.d. skupaj s Hotel Sava Rogaška d.o.o. Operacija traja do 8.7. 2022.

 

Višina celotnih stroškov operacije: 905.961,49 EUR; Višina sofinanciranja: 279.335,70 EUR. Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)