Uvjeti

Prijava na e-novosti

Sa prijavu na e-novosti, Hotel Sava Rogaška d.o.o. prikuplja sljedeće podatke: adresa e-pošte. Upravitelj podataka Hotel Sava Rogaška d.o.o. prikuplja osobne podatke isključivo putem dobrovoljnog pružanja osobnih podataka prilikom prijave na e-novosti.
Unosom vaše e-mail adrese, prijavljujete se na e-novosti, putem kojih će vas Hotel Sava Rogaška d.o.o. obavještavati o novostima u ponudi, događanjima i zanimljivostima u tvrtki Hotel Sava Rogaška d.o.o. i Rogaškoj Slatini.
Osobni podaci za prijavu na e-novosti koristit će se samo u svrhu ili svrhe za koje je korisnik dao svoju suglasnost. Informacije o korisnicima, Hotel Sava Rogaška d.o.o. u nijednom slučaju ne smije prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prosljeđivati neovlaštenim trećim osobama bez vašeg pristanka.

Otkazivanje suglasnosti

Korisnik u bilo kojem trenutku svoj pristanak može otkazati na isti način kao što ga je i dao. Da bi otkazao suglasnost, korisnik u prijavni obrazac na internetskoj stranici ponovno unese svoju adresu e-pošte za prijavu i primi poruku potvrde. S potvrdom adrese e-pošte za prijavu, otkazivanje suglasnosti bit će aktivirano.

Odjava

Odjava

Klikom na gumb ODJAVA u e-novostima, korisnik u bilo kojem trenutku može od upravitelja osobnih podataka zahtijevati brisanje njegovih osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga.

Prava korisnika

Korisnik u bilo kojem trenutku može putem obrasca za kontakt u nastavku odabrati i poslati odgovarajući zahtjev za pristup osobnim podacima koje upravitelj o njemu prikuplja i obrađuje, ispravak osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na pojedinca na kojega se podaci odnose, prigovor na obradu osobnih podataka ili prenosivost osobnih podataka.
U slučaju kršenja njihovih prava pri prikupljanju, obradi i pohranjivanju osobnih podataka, internetski korisnici mogu kontaktirati Povjerenika za informiranje.

Zaštita podataka

Upravitelj Hotel Sava Rogaška d.o.o. poštuje pravo korisnika na privatnost i nastoji osigurati najvišu razinu zaštite osobnih podataka. Stoga se obvezujemo postupati u skladu sa zakonima i propisima kojima se definira zaštita osobnih podataka, osobito u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
Hotel Sava Rogaška d.o.o. e-novosti šalje putem internetske aplikacije GDPR manager, koja pruža potpunu anonimizaciju osobnih podataka primatelja e-novosti i, u skladu s načelom minimizacije, pristup osobnim podacima omogućuje isključivo ovlaštenim osobama, i to samo na temelju primljenih zahtjeva za ispravkom, pristupom, ograničavanjem, prigovorom, prijenosom ili brisanjem osobnih podataka.
Internetska aplikacija GDPR manager osigurava potpunu sljedivost ovlaštenih korisnika aplikacije (s lozinkom i korisničkim imenom zaštićen pristup aplikaciji) te automatski bilježi pristup ovlaštenih korisnika aplikaciji i njihovu aktivnost u aplikaciji.
Hotel Sava Rogaška d.o.o. osobne će podatke pažljivo čuvati i spriječiti njihovu eventualnu zloupotrebu. Osobni podaci koristit će se samo u svrhu ili svrhe za koje je korisnik dao svoj pristanak, a s korisničkim imenom i lozinkom zaštićen pristup njima imaju isključivo ovlaštene osobe upravitelja osobnih podataka, koje su dužne brižno postupati s osobnim podacima u skladu s važećim europskim zakonodavstvom.
Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u hotelu Sava Rogaška d.o.o. je Žan Sekirnik.

Sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka na web-lokaciji https://www.rogaska.si potrebno je nasloviti na adresu e-pošte

Pošiljatelj e-novosti i upravitelj vaših osobnih podataka je:

Hotel Sava Rogaška d.o.o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija