Veličasten park

Zdraviliški kompleks in veličasten park

Zdraviliški kompleks in veličasten park sta obliko, ki je ohranjena še danes, začela dobivati po letu 1803, ko so zemljišča odkupili in upravno prevzeli štajerski deželni stanovi z grofom Ferdinandom Attemsom na čelu.

Zdraviliški park in promenada, ki se združita pri Evropski ploščadi, predstavljata jedro, okoli katerega so razvrščeni hoteli, apartmaji, bazeni, pivnica in drugi objekti. 

Poleg naravne, zelene odeje, ki obdaja zdraviliški center, pripomoreta k boljšemu počutju zdraviliški park in promenada z urejenimi drevoredi, zelenicami, cvetličnimi gredami in rezanimi grmovnicami.

Paviljon Tempel

Paviljon nad glavnim izvirom (mineralne vode Tempel) je bil zgrajen leta 1819 po načrtih tržaškega arhitekta Nikole Perča. Vrelec je bil neprodušno zaprt po obsežnih hidrogeoloških delih leta 1952, izvir pa zajet globoko pod zemljo.

V paviljonu Tempel, sredi parka, potekajo poleti promenadni koncerti. Mogočen parter zdraviliškega parka danes označuje dolg, senčnat drevored iz divjih kostanjev in belih javorjev, ki prehaja v zelene površine z gredami iz nizko rezanega pušpana, ki sledijo cvetočemu ornamentu.