Kristal

Neprecenljiv kristal

V Steklarni Rogaška svoje bogato znanje izdelave in oblikovanja kristalnih izdelkov črpamo iz skoraj 350-letne tradicije območij Trebuše, Pohorja in Kozjanskega, kjer je bilo moč zaslediti tako imenovane gozdne steklarne ali glažute.

V 18. in 19. stoletju je na Štajerskem delovalo od 14 do 17 talilnic stekla, steklarstvo pa je na tem območju doživelo velik razcvet.

V začetku 20. stoletja je zato prišlo do združevanja preostanka takratne steklarske industrije in tako je Viljem Abel, lastnik »Združenih tvornic stakla«, leta 1926 zgradil steklarno pri Svetem Križu, današnjo Steklarno Rogaška. Ta je z izjemnim uspehom začela proizvodnjo leta 1927. V zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja je dosegla izjemen napredek in razmah.