Sale - Grand Hotel Sava Rogaška Slovenija

Sale

Sale Tempel, Donat i Styria

U dvoranama Tempel, Donat i Styria  moguće je različito postavljanje stolica i stolova, dvorane možemo zvučno pregraditi, zajedno primaju do 300 osoba.

Mala soba za sastanke Sava i soba za sastanke Zagreb

Nude mogućnost različitog postavljanja stolica i stolova, maks. 25 sjedala, audio-video tehnika, diaprojektor, demo ploča.

Kulturni centar

Za veće skupine, do 400 osoba, nudimo najam Kulturnog centra. Dvorana je klimatizirana i tehnički upotpunjena s ugrađenim ozvučenjem, neograničenim pristupom internetu, kongresno tehničkom opremom (LCD projektor, platno, prevodilačke kabine).

Opremljenost:

Govornički pult in stol za vođenje, najmodernija tehnička i vizuelna oprema (LCD projektor, flip-chart, video, dvd player, grafoskop, prijenosni i fiksni mikrofon, tv, prijenosno računalo, internet veza …), klimatizirani prostori, dnevna svijetlost i mogućnost potpunog zamračenja.

Mogući raspored dvorane

DVORANA KINO RAZRED BANKET U-BLOK RIBJA KOST
KONGRESNI CENTAR ROGAŠKA 300 210 190 - -
DVORANA TEMPEL 105 72 68 48 50
DVORANA STYRIA 100 70 65 46 50
DVORANA DONAT 90 68 60 48 40
MALA SOBA ZA SASTANKE ZAGREB 25 20 15 - -
MALA SOBA ZA SASTANKE SAVA 15 13 10 - -
KULTURNI CENTAR 400 - - - -
Tloris (220 KB)

Dodatna ponuda

  • Prostor za prijem i recepcija
  • Mogućnost najma prevodilačkih usluga
  • Mogućnost organizacije seminara u manjim grupama

Kontakt:

Aleš Topolšek
031 494 894                              
03 811 4739
E-mail: ales@rogaska.si

  • Mogućnost različitih (fleksibilnih) rasporeda
  • Mogućnost podjele u tri zvučno izolirane dvorane (svaka do 100 osoba)
  • Stručna pomoć (organizacija i savjetovanje)