Splošni pogoji - Rogaška Hotels
Kartica zvestobeVIPwww.tripadvisor.com/Hotel_Review-g644302-d639779-Reviews-Grand_Hotel_Sava_Rogaska_Health_Beauty_Congresses-Rogaska_Slatina_Styria_Region.html
Booking
Prihod:
Št. nočitev:
Show menu

Splošni pogoji

Izdaja kartic: Izdajatelj kartice WELCOME BACK – bonus card je družba Hotel Sava Rogaška, d.o.o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina.

Kartico lahko pridobijo fizične osebe nad 15 letom starosti, ki pravilno izpolnijo obrazec za izdajo kartice. Izdaja kartice pravnim osebam ni mogoča. Kartico lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva. Kartico je mogoče pridobiti z oddajo pisne vloge na recepciji Grand hotela Sava v Rogaški Slatini.


Uporaba: Imetnik kartice lahko s predložitvijo kartice uveljavlja ugodnost in popuste, ki mu pripadajo v določenem obdobju in za določene storitve. Ugodnosti, do katerih je upravičen imetnik kartice, je mogoče uveljavljati izključno v Hotelu Sava Rogaška, d.o.o., oz. pri pogodbenih partnerjih.


Ravnanje v primeru izgube kartice: V primeru izgube ali poškodbe kartice je možna zamenjava ob predložitvi katerega koli dokumenta s sliko in izpolnjenega obrazca za izdajo nove kartice. Imetnik za izdajo nove kartice plača znesek stroškov za izdajo nove kartice.


Odpoved: Kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Kartico mora odpovedati s priporočeno poštno pošiljko, s pisno odpovedjo pa mora vrniti tudi kartico. Odpoved začne veljati, ko Hotel Sava Rogaška, d.o.o., prejme pisno odpoved in kartico. HotelSava Rogaška, d.o.o.,lahko kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove z navadno poštno pošiljko. Če kartico odpove Hotel Sava Rogaška, d.o.o., je imetnik kartice upravičen do vseh ugodnosti, ki jih je zbral do datuma pisne odpovedi.


Naslov za prejemanje pošte: Imetnik kartice se zavezuje, da bo Hotel Sava Rogaška, d.o.o., sproti obveščal o morebitnih spremembah naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice.


Spremembe splošnih pogojev poslovanja: Hotel Sava Rogaška, d.o.o., si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja in ostalih ugodnosti brez posebnega pisnega obveščanja imetnikov. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.rogaska.si.


Varstvo osebnih podatkov: Z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico in s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, in so ali postanejo znani v okviru poslovanja s kartico, s strani upravljavca osebnih podatkov, t.j. družbe Hotel Sava Rogaška, d.o.o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina lahko vzpostavijo, zbirajo, vodijo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo za namen opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z neposrednim trženjem in izvedbe analize poslovanja s kartico ter analize posameznikovih nakupovalnih navad. S tem imetnik kartice tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da se s strani upravljavca osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja lahko uporabljajo vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja s kartico, razen občutljivih osebnih podatkov. Z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico in s podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice v prihodnje podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da sme upravljavec osebnih podatkov (Hotel Sava Rogaška, d.o.o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina.) osebne podatke o imetniku in o izvedenih nakupih iz prvega odstavka tega člena posredovati drugim pogodbenim partnerjem družbe Hotel Sava Rogaška, d.o.o., s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustrezno registrirani za obdelavo osebnih podatkov in s katerimi ima Hotel Sava Rogaška, d.o.o. , sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, z namenom posredovanja osebnih podatkov in podatkov o izvedenih nakupih Hotel Sava Rogaška, d.o.o., uporabnikom osebnih podatkov, z namenom vodenja enotne baze imenikov kartic in njihovih osebnih podatkov ter izvedenih nakupov, z namenom opravljanja marketinških aktivnosti in z namenom izvedbe analize poslovanja s kartico oziroma posameznikovih nakupovalnih navad ter (i) tiskarnam s sedežem v Republiki Sloveniji z namenom tiskanja materialov, povezanih z izvajanjem marketinških aktivnosti upravljavca osebnih podatkov. Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU in držav bivše Sovjetske zveze. Vsak imetnik kartice lahko s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov, ali po elektronski pošti na naslov: info@hotel-sava-rogaska.si kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljavec v 15 dneh od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval. Veljavno pravo: Za presojo pravnih razmerij med Hotel Sava Rogaška, d.o.o., in imetnikom kartice se uporablja slovensko pravo.