Kartica lojalnosti
Booking
Prijava:
Broj noćenja:
Show menu

Marketing

Poslovni turizam, Slovensko tržište, sport

Žan Sekirnik
Tel: +386/ 3 811 43 93
Gsm.: +386/ 51 305 717
Fax: +386/ 3 811 47 32
zan@rogaska.si

Njemačko i Austrijsko tržište

Aleš Topolšek
Tel: +386/ 3 811 43 92
Fax: +386/ 3 811 47 32
ales@rogaska.si

Talijansko tržište

Elmar Klobasa
Tel: +386/ 3 811 43 89
Fax: +386/ 3 811 47 32
elmar@rogaska.si

Rusko i ostala tržišta

Galina Tarasova
Tel: 03/811 43 91
Faks: 03/ 811 47 32

Slovensko tržište - agencije , Hrvatsko i Srpsko tržište

Urška Grobelšek
Tel: +386/ 3 811 4750
Fax: +386/ 3 811 4732
Gsm: +386/ 51 691 999
urska@rogaska.si

Oglašivanje i organizacija vjenčanja

Marčelo Petan, F&B Manager
Tel.: 03/811 43 92
Mob.: 051 485 111
Faks: 03/811 47 32