Kartica lojalnosti
Booking
Prijava:
Broj noćenja:
Show menu

Opći uvjeti

Izdavač kartice: Izdavač kartice WELCOME BACK – bonus card je društvo Hotel Sava Rogaška, d. o. o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina.

Karticu može dobiti fizička osoba iznad 15 godina starosti, koja ispravno ispuni obrazac za izdavanje kartice. Izdavanje kartica pravnim osobama nije moguće. Karticu može koristiti samo njezin vlasnik i nije prenosiva. Karticu je moguće dobiti predajom pisanog naloga na recepciji Grand hotela Sava u Rogaškoj Slatini.


Korištenje: Vlasnik kartice njenim predočenjem može koristiti pogodnosti i popuste, koji mu pripadaju u određenom razdoblju za određene usluge. Pogodnosti na koje vlasnik kartice ima pravo moguće je koristiti isključivo u Hotelu Sava Rogaška, d. o. o., odnosno kod ugovornih partnera.


Postupak u slučaju gubitka kartice: U slučaju gubitka ili oštećenja kartice moguća je zamjena uz prilaganje nekog dokumenta sa fotografijom i ispunjenog obrasca za izdavanje nove kartice. Vlasnik kartice snosi troškove izdavanja nove kartice.


Otkazivanje: Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme, a vlasnik ju može u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga pismenim putem otkazati. Karticu je moguće otkazati  preporučenom poštanskom pošiljkom, a pisanom otkazu potrebno je priložiti karticu. Otkazivanje počinje vrijediti u trenutku kad Hotel Sava Rogaška, d. o. o., primi pismeno otkazivanje i karticu. Hotel Sava Rogaška, d. o. o., može karticu u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga pismeno otkazati običnom poštanskom pošiljkom. Ako Hotel Sava Rogaška, d. o. o.otkaže karticu, vlasnik kartice ima sve pogodnosti koje je stekao do datuma pisanog otkazivanja.


Adresa za prijem pošte: Vlasnik kartice obvezuje se, da će Hotel Sava Rogaška, d. o. o., biti obaviješten o mogućim promjenama adrese, imena ili drugih podataka koji su važni za korištenje kartice.


Promjene općih uvjeta poslovanja: Hotel Sava Rogaška, d. o. o., zadržava pravo promjene uvjeta poslovanja i ostalih pogodnosti bez posebne pisane obavijesti vlasniku. Uvjeti  poslovanja su objavljeni na internet stranici www.rogaska.si.


Zaštita osobnih podataka: Unosom osobnih podataka u pisanu prijavnicu te potpisom izjave koja se odnosi na suglasnost za korištenje osobnih podataka vlasnik kartice daje svoj osobni pristanak i suglasnost, da se svi osobni podaci, koji se odnose na njega, te su ili će postati poznati u okviru kartičnog poslovanja, od strane operatera osobnih podataka, t. j. družbe Hotel Sava Rogaška, d. o. o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina mogu uspostaviti, prikupiti, voditi, koristiti, obrađivati i čuvati u svrhu upravljanja marketinškim uslugama, promocijskim aktivnostima, uključujući izravni marketing i izvedbe analize poslovanja kartice te analize pojedinačnih navika kupovanja. Ovim je vlasnik kartice suglasan i daje svoj pristanak, da operater osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga može koristiti sve osobne podatke, koji se odnose na njega te su ili će postati poznati u okviru kartičnog poslovanja s karticom, osim osjetljivih osobnih podataka.Unosom svojih osobnih podataka u pisanu prijavnicu te potpisom izjave, koja se odnosi na suglasnost za korištenje osobnih podataka, vlasnik kartice unaprijed daje svoj pristanak i suglasnost, da operater osobnih podataka (Hotel Sava Rogaška, d. o. o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina.) osobne podatke o vlasniku i obavljenim kupovinama iz prvog stavka ovog članka može posredovati drugim ugovornim partnerima družbe Hotel Sava Rogaška, d. o. o., sa sjedištem u Republici Sloveniji, koji su na odgovarajući način registrirani za obradu osobnih podataka i s kojima Hotel Sava Rogaška, d. o. o. ima zaključene odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka, u svrhu posredovanja osobnih podataka i podataka o obavljenim kupovinama Hotel Sava Rogaška, d. o. o., korisnika osobnih podataka, u svrhu  vođenja jedinstvene baze vlasnika kartica i njihovih osobnih podataka te obavljenih kupovina u svrhu obavljanja marketinških aktivnosti i izvedbe analize poslovanja s karticom odnosno pojedinačnih navika kupovanja te (i) tiskarama sa sjedištem u Republici Sloveniji u svrhu tiskanja materijala, povezanih s marketinškim aktivnostima operatera osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati na području EU i država bivšeg Sovjetskog saveza.

Svaki vlasnik kartice može pisanim zahtjevom, poslanim na adresu operatera osobnih podataka, ili elektroničkom poštom na adresu: info@hotel-sava-rogaska.si u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja zahtjeva zatražiti da operater trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke i podatke o obavljenim kupovinama. U tom će slučaju operater 15 dana po primitku zahtjeva spriječiti korištenje osobnih podataka i podataka o kupovini u te svrhe te o tome izvijestiti vlasnika kartice koji je podnio zahtjev u slijedečih pet dana. Mjerodavno pravo: Procijena pravnih odnosa između Hotel Sava Rogaška, d. o. o., i vlasnika kartice temelji se na slovenskom pravu.